Xí nghiệp xếp dỡ
XÍ NGHIỆP XẾP DỠ 

Xí nghiệp xếp dỡ trực thuộc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn là đơn vị có nhiệm vụ quản lý tổ chức về xếp dỡ và đóng gói hàng hóa. Trong thời gian qua Xí nghiệp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đẩy nhanh tốc độ xếp dỡ hàng hóa, tăng cường giải phóng tàu nhanh, luôn hoàn thành kế hoạch cấp trên giao.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

 


 

 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
* Tập thể:
  - Bằng khen Bộ Giao thông vận tải: 06 Bằng khen.
  - Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: 12 Bằng khen.
  - Bằng khen Tổng Công ty hàng hải Việt Nam: 04 Bằng khen.
* Cá nhân:
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 28 cá nhân.  
- Bằng khen Bộ Giao thông vận tải: 06 Bằng khen.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: 31 Bằng khen.  
 - Bằng khen Tổng Công ty hàng hải Việt Nam: 07 Bằng khen.