Xí nghiệp sửa chữa cơ khí
XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA CƠ KHÍ

Tra cứu Hóa đơn điện tử: https://xnscckquynhonport.vnpt-invoice.com.vn 
 
Xí nghệp sửa chữa cơ khí trực thuộc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn là đơn vị sản xuất kinh doanh, có nhiệm vụ gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải thủy-bộ và sửa chữa container.

Ngành nghề kinh doanh:

♦ Sửa chữa phương tiện vận tải thủy/bộ;
♦ Gia công, sản xuất, chế tạo các sản phẩm cơ khí, sản phẩm kim loại;
♦ Xử lý và tráng, phủ kim loại;
♦ Sửa chữa container.
 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

* Tập thể:
- Bằng khen Bộ Giao thông vận tải: 02 Bằng khen.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: 04 Bằng khen.
* Cá nhân:
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 08 cá nhân.
- Bằng khen Bộ Giao thông vận tải: 03 Bằng khen.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: 10 Bằng khen.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG