XN K.doanh dịch vụ tổng hợp
XÍ NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Tra cứu Hóa đơn điện tử: https://xnkddvthquynhonport.vnpt-invoice.com.vn 
 
Xí nghiệp kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp trực thuộc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, được thành lập vào ngày 24-4-2000 theo Quyết định của Cục Hàng hải Việt Nam. Qua quá trình hình thành và phát triển, từ doanh thu ban đầu chỉ đạt 2 tỷ đồng/năm, đến nay con số này đã đạt gẩn 100 tỷ đồng/năm. Sự phát triển này là minh chứng về uy tín và chất lượng dịch vụ mà Xí nghiệp đã xây dựng và tăng trưởng qua các năm.

Chức năng, nhiệm vụ:

* Dịch vụ đại lý vận tải thủy, bộ.
* Dịch vụ xếp dỡ, đóng gói, ủy thác giao nhận.
* Đại lý kinh doanh cung ứng xăng dầu.
* Xuất/nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ cho Cảng và kinh doanh xuất/nhập khẩu.
* Dịch vụ ăn uống, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho tàu biển.
* Dịch vụ Đại lý tàu biển. 

Là đơn vị khai thác Cảng biển - với dịch vụ đại lý tàu, chúng tôi hiểu rõ nhu cầu và có thể tư vấn giúp chủ tàu, chủ hàng những tác nghiệp tối ưu để giảm chi phí; Cung cấp dịch vụ đại lý chuyên nghiệp cho các tàu hàng rời, hàng bách hóa và hàng container chuyên về xuất nhập khẩu thông qua Cảng biển.

Chi tiết các dịch vụ đại lý tàu biển mà chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng.

  • Thông báo về tình trạng luồng lạch, cầu bến, năng lực giải phóng tàu, dự tính cảng phí cho người ủy thác trước khi tàu đến.
  • Thu xếp các thủ tục cho tàu ra vào cảng biển, thu xếp hoa tiêu, cầu bến, bố trí tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa.
  • Thu xếp dịch vụ cung ứng nước ngọt, lương thực, thực phẩm, phụ tùng vật tư, cung ứng xăng dầu.
  • Sửa chữa tàu, sửa chữa container với chi phí hợp lý, cạnh tranh.
  • Các nghiệp vụ môi giới thuê tàu và tư vấn thông tin.
  • Thu xếp hộ chiếu, thị thực, dịch vụ y tế, thay đổi và hồi hương thuyền viên, các dịch vụ đại lý bảo vệ quyền lợi chủ tàu khác.
  • Thu xếp giám định hàng hải, giải quyết các tranh chấp hàng hải, cứu hộ hàng hải và tham gia xử lý tai nạn hàng hải.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 

 

 

 

MỘT SỐ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

* Tập thể:
- Bằng khen Bộ Giao thông vận tải: 03 Bằng khen.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: 06 Bằng khen.
* Cá nhân:
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 05 cá nhân. 
- Bằng khen Bộ Giao thông vận tải: 04 Bằng khen.
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: 07 Bằng khen.