Nghiên cứu - Trao đổi
Tổ chức Khai giảng Khóa đào đạo về “Quản lý dự án đầu tư”
Cập nhật: 13h05 - 01/10/2019
Để không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...., trong đó có việc học tập kiến thức về Quản lý dự án đầu tư là một trong những chỉ tiêu KPI được Hội đồng thành viên Tổng Công ty giao cho Ban điều hành Tổng công ty và những Người ĐDPV của Tổng công ty thực hiện trong năm 2019.

Thực hiện văn bản số 2084/HHVN-TCNS ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc khai giảng khóa đào tạo Quản lý dự án đâu tư. Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn sau khi chuyển giao về lại nhà nước đã được vinh dự là đơn vị đăng cai phối hợp tổ chức cùng Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Quản lý dự án đầu tư” cho hơn 70 CB-CNV từ các Cảng trong hệ thống Cảng biển thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vào sáng ngày 26/9/2019.

Lớp học diễn ra từ ngày 26/9 và kết thúc vào ngày 27/9/2019, khóa học sẽ giúp học viên nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẽ được truyền đạt kiến thức và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư, ngoài ra còn được giải đáp trực tiếp các khó khăn vướng mắc thông qua các giảng viên nhiều kinh nghiệm.

Thời gian qua, công tác đào tạo nguồn nhân lực luôn được lãnh đạo Công ty tổ chức thường xuyên, xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo điều hành sản xuất. CBNV luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để tham gia các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực cá nhân và đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn tiếp theo của Công ty.
 

 

 

 

                                                                                                Tú Phượng

Quy Nhơn, ngày 26/9/2019
Cùng chuyên mục