Văn hóa - Xã hội
Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018
Cập nhật: 13h57 - 06/08/2018
Ngày 03/8/2017, Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và 174 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Thay mặt BTV Đảng ủy, đồng chí  Lại Huy Hoàng – UVTV Đảng ủy đã trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, đánh gía những kết qủa đạt được trong công tác lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ công tác của Đảng bộ trên các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể, xã hội. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CNLĐ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của CB-CNV và đầu tư thiết bị, cơ sở hạ tầng đều tăng cao so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2017.

Báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Từ đó, Đảng ủy đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu phân tích, đánh giá làm rõ thêm kết qủa thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, chỉ tiêu trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 của đảng bộ Công ty. Đồng chí nhấn mạnh: để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công ty cần phải tập trung công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của cán bộ,  đảng viên và chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu xây dựng đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đồng chí cũng nêu ra những định hướng về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian đến và yêu cầu đảng viên trong đảng bộ đòan kết, nhất trí một lòng để xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Cũng trong ngày 03/8/2018, đảng viên tòan đảng bộ đã được nghe Đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định quán triệt triển khai thực hiện những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết chuyên đề Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng chí cũng yêu cầu sau khi học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Công ty tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch và xây dựng cam kết thực hiện theo quy định.         Võ Đức Đồng

Văn phòng Đảng ủy Cảng Quy Nhơn
Cùng chuyên mục