Văn hóa - Xã hội
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017
Cập nhật: 17h08 - 17/04/2018
Ngày 16/4/2018, Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Đức- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và 170 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Thay mặt BTV Đảng ủy, đồng chí Lại Huy Hoàng– UVTV Đảng ủy đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017, đánh gía những kết qủa đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trên các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể, xã hội. Theo đó, năm 2017, Đảng ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CNLĐ thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đồng thời đảng bộ đã được Đảng ủy cấp trên công nhận là tổ chức cơ sở Đảng Trong sạch, vững mạnh năm 2017.

Báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Từ đó, Đảng ủy đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2018 nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu làm rõ thêm báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2018 của đảng bộ Công ty. Đồng chí nhấn mạnh: để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công ty cần phải chú trọng công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ do HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra và các nội quy, quy định của Công ty; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa công tác phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của cán bộ,  đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên tự giác và tích cực hơn nữa trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức và thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết qủa mà đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý thêm một số nhiệm vụ mà Đảng ủy công ty cần triển khai thực hiện trong thời gian tới: tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, tiếp tục phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng Trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Quang Đức- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định và đồng chí Nguyễn Thành Nam– Bí thư Đảng ủy Công ty đã trao tặng giấy khen của Đảng ủy công ty cho 03 chi bộ và 22 đảng viên đạt danh hiệu: chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và đảng viên hòan thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.    

Cũng trong ngày 16/4/2018, đảng viên tòan đảng bộ đã được nghe Đồng chí Nguyễn Quang Đức- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.    

   

 

    

Võ Đức Đồng

Văn phòng Đảng ủy Cảng Quy Nhơn
Cùng chuyên mục