Văn hóa - Xã hội
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017
Cập nhật: 11h53 - 01/08/2017
Sáng 31/7/2017, Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và 170 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Thay mặt BTV Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thành Nam – UVTV Đảng ủy đã trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017, đánh gía những kết qủa đạt được trong công tác lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ công tác của Đảng bộ trên các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể, xã hội. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CNLĐ thực hiện hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, sản lượng hàng hóa thông qua cảng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của CB-CNV đều tăng cao so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2016.

Báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Từ đó, Đảng ủy đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017 nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ năm 2017.

Đồng chí Lê Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu phân tích, đánh giá làm rõ thêm kết qủa thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, chỉ tiêu trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017 của đảng bộ Công ty. Đồng chí nhấn mạnh: để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công ty cần phải tập trung công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của cán bộ,  đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự giác tu dưỡng rèn luyện, trao dồi phẩm chất đạo đức Cách mạng và tích cực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và phấn đấu xây dựng đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty phát biểu những định hướng về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian đến và yêu cầu đảng viên trong đảng bộ đòan kết, nhất trí một lòng để xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết qủa mà đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý thêm một số nhiệm vụ mà Đảng ủy công ty cần triển khai thực hiện trong thời gian tới: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, tiếp tục phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng Trong sạch, vững mạnh.

Cũng trong sáng ngày 31/7/2017, đảng viên tòan đảng bộ đã được nghe Đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định quán triệt triển khai thực hiện những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết chuyên đề Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đồng chí cũng yêu cầu sau khi học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Công ty tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch và xây dựng cam kết thực hiện theo quy định.            

Võ Đức Đồng

Văn phòng Đảng ủy Cảng Quy Nhơn
Cùng chuyên mục