Sản xuất kinh doanh
Cảng Quy Nhơn tăng tần suất khai thác tàu hàng container
Cập nhật: 01h46 - 24/03/2016
Ngày 30/8/2015 Cảng Quy Nhơn tiếp nhận và xếp dỡ chuyến tàu container thứ 29 trong tháng, sản lượng thông qua tương đương 7.437 Teus, đánh dấu tháng khai thác tàu container cao nhất trong 8 tháng đầu năm 2015


Với việc tiếp nhận 29 chuyến container trong tháng, Cảng Quy Nhơn đã tăng tần suất phục vụ loại tàu này lên gần 1 chuyến/ngày, hướng tới việc thực hiện tuyến bến chuyên dụng tàu container theo quy hoạch mở rộng Cảng đến năm 2020 đúng kế hoạch đề ra.

Đây cũng là tháng Cảng Quy Nhơn có sản lượng khai thác hàng container cao nhất so với sản lượng trung bình các tháng trong năm 2015, giúp tổng sản lượng thực hiện kế hoạch năm 2015 đạt 62,32% và khả năng đến cuối năm sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được giao. Cụ thể:

-         Ngày 29/8/2015 Cảng đón tàu Warnow Boatswain với lượng hàng tương đương 460 Teus.

-         Tiếp đó, ngày 30/8/2015 khai thác tàu Marine Bia với số lượng hàng tương đương 390 Teus.

Cùng với việc tăng tần suất khai thác tàu, năng lực xếp dỡ hàng container của Cảng Quy Nhơn cũng được cải thiện và duy trì ở mức 15-17 moves/giờ. Năng suất này cao hơn rất nhiều so với năng suất công bố 1 năm trước đây là 11 moves/giờ.

Để đạt được tần suất khai thác tàu cao như hiện nay, Cảng Quy Nhơn đã thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật như nâng cao tính chính xác trong việc dự báo nguồn hàng kết hợp khai thác tốt thông tin lịch tàu, bố trí sắp xếp cầu bến hợp lý, duy trì hoạt động ổn định trang thiết bị xếp dỡ, nâng cao kỹ năng và tay nghề của người lao động; đồng thời Cảng Quy Nhơn đang từng bước thực hiện lộ trình quy hoạch mở rộng Cảng đến năm 2020, hướng tới việc hình thành thành khu bến chuyên dụng cho tàu container.

Quốc Khánh.

Cùng chuyên mục