Ngành nghề kinh doanh
 

♦ Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng. Dịch vụ đưa đón tàu ra vào cảng, hỗ trợ, lai dắt tàu biển;
♦ Kinh doanh kho/bãi, kho ngoại quan;
♦ Bốc xếp, giao nhận hàng hóa;
♦ Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý tàu biển, đại lý vận tải thủy/bộ, vận tải đa phương thức;
♦ Mua bán vật tư, thiết bị phục vụ khai thác cảng và kinh doanh xuất/nhập khẩu;
♦ Đại lý kinh doanh xăng dầu;
♦ Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí;
♦ Bảo dưỡng, sửa chữa các loại động cơ, phương tiện vận tải thủy/bộ;
♦ Xây dựng, sửa chữa cầu cảng; gia công lắp ghép các bộ phận của cầu và bến cảng;
♦ San lấp mặt bằng; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
♦ Sản xuất đồ gỗ;
♦ Dịch vụ ăn uống, cung ứng lương thực, thực phẩm cho tàu biển;
Dịch vụ PTI, bảo trì, chạy điện, sửa chữa, vệ sinh container lạnh.

  
     

 Mục tiêu hoạt động của Công ty:

         Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận thu được; tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động; tăng cổ tức cho các cổ đông; đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.