Đại lý tàu biển

SƠ LƯỢC VỀ NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN.

- Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng, bao gồm việc thực hiện các thủ tục tàu biển vào, rời cảng; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc dỡ hàng hoá, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê thuyền viên; ký phát vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương; cung ứng vật tư, nhiên liệu, thực phẩm cho tàu biển; trình kháng nghị hàng hải; thông tin liên lạc với chủ tàu hoặc người khai thác tàu; dịch vụ liên quan đến thuyền viên; thu, chi các khoản tiền liên quan đến hoạt động khai thác tàu; giải quyết tranh chấp về hợp đồng vận chuyển hoặc về tai nạn hàng hải và dịch vụ khác liên quan đến tàu biển.

- Người đại lý tàu biển: là người được người uỷ thác chỉ định làm đại diện để tiến hành dịch vụ đại lý tàu biển theo uỷ thác của người uỷ thác tại cảng biển.- Người đại lý tàu biển có thể thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển cho người thuê vận chuyển, người thuê tàu hoặc những người khác có quan hệ hợp đồng với chủ tàu hoặc người khai thác tàu, nếu được chủ tàu hoặc người khai thác tàu đồng ý.

(Theo Bộ luật Hàng Hải số 40/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/06/2005).

* Là đơn vị khai thác Cảng biển - với dịch vụ đại lý tàu, chúng tôi hiểu rõ nhu cầu và có thể tư vấn giúp chủ tàu, chủ hàng những tác nghiệp tối ưu để giảm chi phí; Cung cấp dịch vụ đại lý chuyên nghiệp cho các tàu hàng rời, hàng bách hóa và hàng container chuyên về xuất nhập khẩu thông qua Cảng biển.

Chi tiết các dịch vụ đại lý tàu biển mà chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng.

  • Thông báo về tình trạng luồng, cầu bến, năng lực giải phóng tàu, dự tính cảng phí cho người ủy thác trước khi tàu đến.
  • Thu xếp các thủ tục cho tàu ra vào cảng biển, thu xếp hoa tiêu, cầu bến, bố trí tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa.
  • Thu xếp dịch vụ cung ứng nước ngọt, lương thực, thực phẩm, phụ tùng vật tư, cung ứng xăng dầu.
  • Sửa chữa tàu, sửa chữa container với chi phí hợp lý, cạnh tranh.
  • Các nghiệp vụ môi giới thuê tàu và tư vấn thông tin.
  • Thu xếp hộ chiếu, thị thực, dịch vụ y tế, thay đổi và hồi hương thuyền viên, các dịch vụ đại lý bảo vệ quyền lợi chủ tàu khác.
  • Thu xếp giám định hàng hải, giải quyết các tranh chấp hàng hải, cứu hộ hàng hải và tham gia xử lý tai nạn hàng hải.

CHI TIẾT LIÊN HỆ:
XN Kinh doanh dịch vụ tổng hợp – Chi nhánh Cảng Quy Nhơn.
Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh - Tp. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256.3892363 (135) - Di động: 0932454568 (Ô.Thiện)