Kinh doanh dịch vụ tổng hợp
Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp trực thuộc Cảng Quy Nhơn, được thành lập vào ngày từ năm 2000. Qua quá trình hình thành và phát triển, từ doanh thu ban đầu chỉ đạt 2 tỷ đồng/năm, đến nay con số này đã đạt gẩn 100 tỷ đồng/năm. Sự phát triển này là minh chứng về uy tín và chất lượng dịch vụ mà Xí nghiệp đã xây dựng và tăng trưởng qua các năm.

Một số chức năng và nhiệm vụ:

* Dịch vụ đại lý vận tải thủy, bộ.
* Dịch vụ xếp dỡ, đóng gói, ủy thác giao nhận.
* Đại lý kinh doanh cung ứng xăng dầu.
* Xuất/nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ cho Cảng và kinh doanh xuất/nhập khẩu.
* Dịch vụ ăn uống, cung cấp lương thực, thực phẩm cho tàu.
* Dịch vụ Đại lý tàu biển. 

CHI TIẾT LIÊN HỆ:
XN Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp – Chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh - P. Hải Cảng - Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3892363 (135)