Danh bạ hữu ích
 MỘT SỐ ĐỊA CHỈ LIÊN QUAN
* Bộ Giao thông vận tải
Add: 80 Trần Hưng Đạo st, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel:  04. 39420185
* Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam
Add: 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Tel:  (84)4.35770825~29 - Fax: (84)4 35770850/60
Email: vnl@vinalines.com.vn 
* UBND tỉnh Bình Định
Add: 01 Tran Phu St, Quy Nhon City
Tel: 056. 3822294; Fax: 056. 3822057
* Bảo việt Bình Định
Add: 62 Dien Hong St, Quy Nhon City;
Tel: 056. 3822556; Fax: 056. 3823861
* UBND thành phố Quy Nhơn
Add: 30 Nguyễn Huệ St, Quy Nhon City;
Tel: 056. 3822176; Fax: 056. 3826076
* Bảo Minh Bình Định
Add: 252 Tran Hung Dao St, Quy Nhon City;
Tel: 056. 3822174; Fax: 056. 3829077
* Cảng vụ Quy Nhơn
Add: 01 Phan Chu Trinh st., Quy Nhon City;
Tel: 056. 3891809/ 3892248  Fax: 056. 3893106
* Công ty Hoa tiêu khu vực VII
Add: 119 Phan Đình Phùng St, Quy Nhon City;
Tel: 056. 3811077; Fax: 056. 3814499
* Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn
Add: 03 Phan Chu Trinh st., Quy Nhon City
Tel: 056. 3892383/ 3891654
* Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn
Add: 05 Phan Chu Trinh st., Quy Nhon City
Tel: 056. 3893483/ 3893484 Fax: 056. 3892313
VINACONTROL:
Add: 05 Tang Bat Ho St, Quy Nhon City
Tel: 056. 3891077Fax: 056. 3892528
* Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV
Add: 66 Le Hong Phong St, Quy Nhon City
Tel: 056. 3823538Fax: 056. 3822964