Danh bạ email

 

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THÔNG TIN, VUI LÒNG LIÊN HỆ

Nội dung thông tin cần biết

Liên hệ

Điện thoại nội bộ 

Lễ tân, Văn thư

Phòng Tổ chức - Hành chính

100 - 119

Khách hàng đến đăng ký, làm thủ tục xin giấy phép ra/vào Cảng Quy Nhơn

Đội bảo vệ

069

Ô.Tiếng: 0914139545

Giá cước, phí cho các dịch vụ; ký kết hợp đồng, năng lực kho bãi, năng suất bốc xếp hàng; khiếu nại, tổn thất, bồi thường. Cung cấp lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho tàu biển

- Mẫu giấy yêu cầu 

Phòng Kinh doanh

110 - 126 - 161

Ô.Sơn: 0983811868

Năng lực cầu bến, phương tiện, bố trí thu xếp tàu cập, rời cầu; năng suất bốc xếp hàng hóa.

Trung tâm Điều độ khai thác

130 - 131

 Ô.Quang: 0903501902

Dịch vụ vận tải thủy, bộ/Môi giới tàu biển/Cung cấp lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho tàu biển/Cung ứng xăng dầu/Kinh doanh xuất, nhập khẩu

XN Kinh doanh dịch vụ tổng hợp

132 - 135

Ô.Thiện: 0932454568

Sửa chữa cơ khí, s/c phương tiện vận tải thủy, bộ và sửa chữa Container

Xí nghiệp Sửa chữa cơ khí

 140

Ô.Phú: 0914077372

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY

Tên đơn vị/cá nhân

ĐT nội bộ/ cá nhân

Email

Tổng Giám đốc: Ông Phan Tuấn Linh

001 / 0968090963

phantuan_linh@quynhonport.vn

Các Phó TGĐ:
                         Ông Nguyễn Hữu Phúc
                         Ông Lại Huy Hoàng
                         Ông Nguyễn Thành Nam


002 / 
0903562345
113 / 0913454117
120 / 0983323359


phucnh@quynhonport.vn
hoanglh@quynhonport.vn
namnt@quynhonport.vn

Phòng Tổ chức - Hành chính 
(Fax: 0256 3891783)

100 - 117 - 120 - 119 

vanthu@quynhonport.vn
info@quynhonport.vn

Phòng Kinh doanh (Fax: 3893345)

110 - 126 - 161 - 068 - 079

kinhdoanh@quynhonport.vn

Phòng Kế toán - Tài vụ 

121 - 122 - 005 - 003

 

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ

128 - 010

 

Phòng Kế hoạch - Đầu tư

007 - 009 - 006

 

Trung tâm Điều độ khai thác (Fax:3892706)

130 - 131

 

XN K.doanh dịch vụ tổng hợp (Fax:3893840)

132 - 133 - 134 - 135

 

XN xếp dỡ

125

 

XN sửa chữa cơ khí

140

 

Đội Container (Fax: 3892567)

107 - 145 - 143 - 144 - 139

oprs.cy@quynhonport.vn

Đội Giao nhận-Kho hàng

148 - 149 - 086