Năng suất xếp dỡ
  ĐỊNH MỨC XẾP DỠ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI CẦU TÀU

Stt

Loại hàng

Tác nghiệp

Năng suất  dỡ  (tấn/ngày/tàu)

Ghi chú

Cẩu tàu/ cẩu cảng

1 máng

2 máng

3 máng

4 máng

I

Container

1

2

Cẩu bờ

Cẩu tàu

Tàu <-> Ôtô/Bãi

         nt

 

 

 

 

 

II

Hàng rời

1

Thạch cao

Tàu <-> Ôtô/Bãi

 

     

 

2

Quặng

Tàu <-> Ôtô/Bãi

 

     

 

3

Clinker

Tàu <-> Ôtô/Bãi

 

     

 

4

Phân bón

Tàu <-> Ôtô/Kho

 

     

 

5

Than cám, cục

Tàu <-> Ôtô/Bãi

 

 

   

 

6

Sắt

Bãi/Ôtô <-> tàu

 

     

 

7

Sắn lát

Kho/Ôtô -> tàu

Tàu  -> Ôtô/Kho

 

     

 

8

Dăm gỗ

 

 

 

 

 III

Hàng bao

1

Cát bành

Kho/Ôtô <-> tàu

 

     

 

2

Phân bón, muối

Tàu <-> Ôtô/Kho

 

     

 

3

Xi măng

Tàu <-> Ôtô/Kho

 

     

 

4

Bột mỳ, cám

Tàu <-> Ôtô/Kho

 

     

 

5

Nôngsản:gạo,ngô, sắn lát…

Tàu <-> Ôtô/Kho

 

     

 

IV

Săt thép, thiết bị

1

Nhựa đường thùng, thiết bị hòm, kiện…

Tàu <-> Ôtô/Bãi

 

     

 

2

Thép xây dựng

(bó,cuộn, kiện)

Tàu <-> Ôtô/Bãi

 

     

 

3

Tôn cuộn

Tàu <-> Ôtô/Bãi